Táto stránka používa súbory cookies. Kliknutím na „Prijať “ súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom zariadení na zlepšenie navigácie na stránke. Ochrana osobných údajov.
ASSOCIATO 

JUDr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD.

ASSOCIATO 
JUDr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD.
https://www.jurasapartneri.cz/.Social media LinkedIn Icon

Profilo:

Concentrarsi:

  • štátna a minimálna pomoc
  • Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF)
  • právo podpory regionálneho a miestneho rozvoja
  • právo verejného obstarávania
  • diritto amministrativo 
  • finančné právo
  • národné a Európske dotačné programy

Tomáš sa špecializuje najmä na oblasť správneho práva, štátnej a minimálnej pomoci poskytovanej z verejných zdrojov podnikom, fondového hospodárstva EÚ, verejného obstarávania a tiež na právny rámec podpory regionálneho a miestneho rozvoja. Má skúsenosti so zastupovaním klientov pred súdmi v sporových konaniach. V rámci projektovej expertízy bol koordinátorom domácich a európskych vedeckých projektov v oblasti verejného obstarávania a kohéznej politiky EÚ. Súčasne pôsobí ako vysokoškolský učiteľ a venuje sa pedagogickej a výskumnej činnosti v odbore ekonómia a manažment.

Právna prax: 3 roky

Jazyky: anglický

Educazione:

2024: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice (JUDr.)

2015: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava (Mgr.)

2014: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a

regionálneho rozvoja, Nitra (Ing., PhD.)

2013: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a

medzinárodných vzťahov, Banská Bystrica (Mgr.)

Membro: 

Slovenská advokátska komora: od 2021

Contattami: 
Social media LinkedIn Icon
No items found.